Списък на състезателите на Спортен клуб „Орел“- София участвали във Държавните първенства през 2021 година и заели съответните места. В Държавните първенства от Спортен клуб „Орел“ са участвали 5 спортиста

1.Димитър Павлов

2.Даниел Владов

3.Емона Иванова

4.Стефка Костова

5. Ани Терзиян

  • Град Бургас 11.06.2021година Състезание по  Плуване , Бадминтон и Вдигане на тежести.

Плуване

Свободен стил                                       Отборно 3 място

Стефка Костова 4 място

Ани Терзиян 1 място                            Комплексно 5 място

Гръб

Ани Терзиян 5 място

        Общо: 1 златен медал, и едно 4 и 5 место

Бадминтон

Комплексно – 2 място

Вдигане на тежести

Ани Терзиян – 4 място                                Комплексно 4 място

 Общо: 1 златен медал, едно 4 и 5 място

Отборно 3 място                                    Комплексно 5,2 и 4 място

  • Варна 02-04.07. 2021г.Тенис на маса

Индивидуално  жени                                    Индивидуално Мъже

Ани Терзиян -2 място                                   Димитър Павлов 3 място

 Отборно 3 място                                            Отборно 7 място

Комплексно 5 място

Общо: 1 второ място и 2 – 3 места  Участвали 3 спортисти.

  • Бургас 18.09.2021гТенис на маса

Жени: Ани Терзиян 4 място . Участвали 1 състезател.

  • Сливен 02-05 Октомври 2021г.

Бадминтон

Мъже:                                                                     Жени:

Димитър Павлов 1 място                                Стефка Костова 1 място

Даниел Владов    2 място                                Емона Иванова  1 място

                                                                           Ани Терзиян 2 място

Отборно 2 място

Тенис на Маса

Мъже:                                                                      Жени:

Димитър Павлов 1 място                                 Стефка Костова 1 място

Даниел Владов    2 място                               Емона Иванова 3място

                                                                           Ани Терзиян 3 място

                                 Комплексно 2 място

Общо: 4 златни, 2 сребърни и 3 бронзови Общо 5 състезатели.

Пловдив

Спортна стрелба

Димитър Павлов 14 място             Отборно 9 място 

                              Участвал 1 състезател.

  • Ямбол – 04.12.202г. Тенис на маса и Вдигане на Тежести.

           Тенис на маса

Жени                                                                            Мъже

Ани Терзиян 1 място                               Димитър Павлов 2 място

Емона Иванова 2 място

                                     Вдигане на тежести

Жени:

Ани Терзиян 3 място                     Комплексно 3 място

    Общо : 1 златен, 2 сребърни и 1 бронзов Участвали 3 спортисти.